• Que és el bruxisme?

  És l’hàbit inconscient de prémer i fregar les dents entre si. Existeixen dos tipus de bruxisme:
  1- El bruxisme cèntric, que consisteix en apretar les dents sense moviments laterals.
  2- El bruxisme excèntric, que consisteix en fregar les dents movent la mandíbula. Aquest segon és el més fàcil de detectar perquè aquest moviment produeix un soroll .

  Aquest hàbit es produeix de manera inconscient i gairebé sempre a les nits.

  Sóc bruxista?

  L’ aparició dels episodis de bruxisme solen coincidir en el temps amb èpoques d’estrès. Signes del bruxisme:
  • Desgastos a les dents ja siguin a la zona per on es mastega o erosions als colls de les dents. Aquests desgastos són pèrdua d’esmalt exposant dentina (la part interna de les dents) i a causa d’aquesta exposició es pot notar dolor o sensibilitat quan es beuen líquids freds, calents o fins i tot al raspallar.
  • Dolor o molèstia muscular o articular, mal d’oïda o mal de cap produïts per la tensió muscular.
  • Sorolls a l’articulació del maxil·lar a l’obrir i tancar la boca.
  • Mobilitat d’alguna peça.

  Com es tracta?

  Normalment el tractament va dirigit a evitar els desgastos dentals i sobretot a relaxar la musculatura.

  El tractament més important és la creació d’una fèrula de descàrrega, a mida del pacient, que ens permetrà durant la nit tenir les mandíbules en una posició adequada per relaxar la musculatura i una posició de l’articulació més estable. També serveix per protegir les dents i les seves estructures de suport.

  En casos més greus caldrà redirigir al pacient cap a un fisioterapeuta per aconseguir la relaxació d’aquesta musculatura ja massa tensada. I el professional, després de fer el tractament, ensenyarà al pacient a fer uns exercicis terapèutics.

 • Descarrega el tríptic
  sobre el bruxisme