• 12 DES 19

    Extrusió Ortodòntica d'incisiu central

    Cas d'extrusió ortodòntica d'un uncisiu central superior per rehabilitar amb implant dental.

    La peça presentava mobilitat, pèrdua de suport i el marge de geniva en una posició molt alta.


    Mitançant l'extrusió amb brackets, a l'arcada superior es va aconseguir el desplaçament dels teixits fins a una posició més acceptable per donar suport a l'implant.


    Després de 6 mesos, es va procedir a la rehabilitació d'aquest incisiu amb un implant osteointegrat i la seva pròpia dent com a corona immediata provisional.