• 03 OCT 22

    Naturalitat

    Aquesta pacient va venir a la clínica amb motiu d'una consulta per millorar estètica dental. Després de realitzar un estudi digital complex vam detectar plans oclusals alterats, desgastats i asimètrics i restauracions amb carències estètiques.
    Per començar vam dur a terme una intervenció per anivellar els marges gingivals, tot seguit d'unes restauracions provisionals per recuperar el desgast perdut i així anivellar la mossegada.

    Un cop restablerta la correcta funció amb la planificació digital, vam fer el pas de les restauracions provisionals a definitives aconseguint un maquillatge natural amb l'ajuda del laboratori.