• 12 NOV 19

    Pèrdua de dimensió vertical

    L'objectiu d'aquest cas va ser el restabliment de l'estructura dental, perduda a conseqüència d'hàbits parafuncionals tals com el bruxisme.


    En aquest pacient es va decidir rehabilitar mitjançant reconstruccions injectades. Consisteix en un tractament global realitzat en poques sessions i combinant el treball de laboratori amb el clínic, consistent en reconstruccions totalment conservadores amb resines compostes estètiques de fàcil reparació a clínica.