• 04 MAR 21

    Pròtesis implantosoportades

    Quan per desgràcia ja no podem fer res per conservar les dents dels nostres pacients, el que fem és estudiar quin tipus de pròtesis implantosoportades li podrà retornar la funció i estètica perduda. Un cop dissenyada aquesta, li planifiquem l'extracció de les peces amb la col·locació dels implants i les dents provisionals el mateix dia de l'intervenció.


    Passats 3 mesos, comprovem l'estabilitat de tots els implants, reevaluem l'estètica i la funció de les pròtesis provisionals per si cal millorar algun aspecte i passem a confeccionar les pròtesis definitives, en aquest cas una metallceràmica superior i una metallresina inferior. D'aquesta manera, arribem al final amb la màxima predictibilitat i la satisfacció total del pacient.