• 12 JUL 22

    Reestabliment de les proporcions dentals

    Quan les proporcions dentals estàn desequilibrades ens podem trobar dents més petites del que són, asimetries entre les dents contralaterals, etc. Mitjançant un estudi digital i fotogràfic podem analitzar on es troben les mancances d'aquestes desproporcions i poder actuar sobre elles.

    En aquest cas, vam procedir a una petita cirurgia per exposar aquella part de les dents amagada per la geniva; i al canvi d'un pont de ceràmica juntament amb reconstruccions estètiques per repartir l'espai de manera simètrica entre les dents anteriors.