• 11 GEN 22

    Restauració amb composite

    Pacient de mitjana edat, estava patint un deteriorament progressiu del seu estat bucal a causa d'una mossegada traumàtica, desgastant cada cop més les seves dents. Gràcies a un tractament mínimament invasiu amb ortodòncia invisible, hem millorat la seva oclusió, s'ha fet emblanquiment dental i finalment s'han reconstruït les dents amb obturacions injectades.

    Sense haver de desgastar les seves peces dentals, hem pogut millorar la seva estètica/funció bucal, donant un gran comfort a la pacient.