• 22 OCT 14

    Tècnica innovadora en anàlisis digital del somriure.

    Clínica Cervera, pionera en l’aplicació de la tècnica anomenada DSD (Digital Smile Design).

    El Disseny Digital de Somriures (DSD) permet a través d'un programa informàtic analitzar els paràmetres dentals d'un pacient en relació a la seva cara, i dissenyar així un tractament individualitzat que en millori l'estètica de forma previsible. A més, hi podem incorporar una simulació del tractament, de forma que el pacient pot visualitzar l'impacte estètic que aquest tindrà abans de realitzar-lo.