• 14 GEN 15

    Tractament Multidisciplinar

    Cas de Rehabilitació total realitzat pels diferents especialistes de Clínica Cervera.
    La pacient presentava malposició dentària, falta d'algunes peces dentals i estètica deficient. Després d'estudi detallat del cas, es va realitzar tractament d'ortodòncia i col·locació d'implants dentals amb pròtesis fixa; i finalment per millorar l'estètica, es va fer emblanquiment i canvi de la seva pròtesis anterosuperior.

    + info: més detalls del tractament rehabilitador