• 22 OCT 20

    Traumatismes dentals

    Pacient de 25 anys que acut a la consulta per restablir l'estètica dental anterior, on presenta desplaçament de l'incisiu central superior a causa d'un traumatisme.

    Després d'un estudi multidisciplinari valorant les diferents opcions de tractament, es procedeix a fer l'extracció de l'incisiu i la col·locació d'un implant juntament amb tècnica de regeneració òssia i  empelt de geniva.

    Seguidament, es passa per fer una fase provisional on es va modificant la corona provisional per tal d'anar modelant els teixits per, finalment col·locar la corona definitiva.