• Disseny Digital de Somriures (DSD)

  Tècnica de disseny informatitzat del somriure

  El DSD o Anàlisi Digital del Somriure és una nova tècnica que permet dissenyar una millora estètica del somriure, a la mida de cada pacient.
  Té en compte la fisonomia dels llavis i boca, així com les faccions físiques i d’expressió de cada persona, per analitzar una proposta estètica individualitzada.

  L’estudi consta de 3 fases:
  1.Registres: Amb el pacient a la clínica, s’analitza el seu somriure fent-li fotografies, vídeos i prenent-li motllos, per poder analitzar quins aspectes es poden millorar del seu somriure.
  2.Estudi informatitzat del somriure: En aquesta fase treballem amb les fotografies a l’ordinador i amb models de guix per dissenyar la forma, posició i color de les noves peces. En aquests motllos modelem amb cera el disseny planificat a l’ordinador.
  3.Col.locació del disseny en boca: És una simulació del tractament directament a la boca del pacient, a partir del model fet en cera als motllos del pacient. Està fet de material acrílic o resina, és desmuntable i reprodueix de forma exacta el resultat final. Es prenen noves fotografies que permetran al pacient veure les diferències abans-després. Així podrà decidir amb tranquilitat i seguretat si es vol sotmetre a aquest canvi estètic.

  Emblanquiment dental

  L’emblanquiment dental és un tractament que pot tractar dents enfosquides millorant o recuperant el color i la seva lluminositat.

  Consisteix en l’aplicació d’un gel oxidant que elimina les impureses que enfosqueixen les dents. És un tractament que por durar entre 2 i 4 setmanes i que ha de ser individualitzat per cada pacient degut a que la causa i la intensitat de l’enfosquiment és diferent per cada persona.

  Laminats de ceràmica

  Els laminats o carilles són unes fines capes de ceràmica o composite fetes a mida per cada pacient i que s’adhereixen a la part visible de la dent. Permeten recuperar o millorar l’estètica en casos de dents fosques, desgastades o trencades, amb petites malposicions o bé, si es vol tancar espai entre dents.

  Rejuveniment dental

  Les petites erosions o desgastos que apareixen a les dents amb els anys, poden tenir una solució ràpida i senzilla, recuperant la forma original de la dent amb l’aplicació de resines d’última generació i tècniques adhesives estables a llarg termini que s’adhereix a la dent natural. Aquestes tècniques es realitzen en una sola sessió i sense necessitat d’administrar cap anestèsia.

  Tractament de les càries

  La càries dental és la causa més freqüent de destrucció dental provocada pels àcids que generen les bactèries en contacte amb l’esmalt. Hi ha dos tipus de restauracions:
  Obturacio directa (o “empast”): per tractar càries petites. El material utilitzat és el composite, una resina d’última generació amb unes característiques similars a l’esmalt dental.
  Incrustacions: En casos de càries de gran tamany. Aquesta restauració es prepara en el laboratori i posteriorment s’adhereix a la cavitat de la dent després de netejar i eliminar la càries.

  Retracció de la geniva

  La geniva pot patir retraccions a conseqüència d'una malaltia o per un raspallat agressiu. La retracció exposa l’arrel dental afavorint:
  Hipersensibilitat dental al fred o calor.
  Risc de pèrdua dental.
  Aparició de càries a l’arrel.

  El tractament de la retracció de la geniva passa per l’ús de tècniques de microcirurgia que permeten recuperar l'aspecte i el color natural de la geniva, cobrint l'arrel exposada.

  Somriure gingival

  A vegades la geniva es troba sobredimensionada i cobreix de manera excessiva les dents oferint un somriure amb excés de geniva conegut com “somriure gingival”. Mitjançant un senzill tractament és possible eliminar aquest excés i recuperar la mida real de la dent proporcionant un ampli somriure natural i estètic.

 • Descarrega el tríptic
  sobre estètica