• Què és un implant dental

  Un implant és una arrel artificial que es col·loca quirúrgicament, sota anestèsia local, a l’interior de l’os maxil·lar. Posteriorment, després d’un període de cicatrització, se li connecta una pròtesi o funda.

  La restitució de les dents absents mitjançant l’ús d’implants aporta els següents avantatges:
  1 - Reemplacen dents absents sense lesionar peces veïnes.
  2 - Permeten mastegar tot tipus d’aliments.
  3 - Milloren el confort i la capacitat de la parla.
  4 - Mantenen l’alçada de l’os, evitant el col·lapse de la geniva.
  5 - Milloren l’aspecte i el somriure.

  Què passa quan es perd una dent

  Quan es perden una o vàries dents, es veuen alterats factors com el somriure, la masticació i l’autoestima. També pot passar una pèrdua del volum ossi i una alteració en l’alineació de les dents. La pèrdua de peces dentals s’anomena edentulisme.

  EDENTULISME TOTAL: pèrdua de totes les peces de la boca. Les pròtesis convencionals (dentadures postisses) solen ser poc estables ocasionant ferides, dolor a la geniva, problemes a la parla i dificultats per mastegar. Els implants aconsegueixen fixar les pròtesis evitant aquests problemes.

  EDENTULISME PARCIAL: pèrdua d’algunes dents, el que afavoreix el desplaçament de la resta de les dents, la manca d’eficàcia en la masticació i problemes estètics. La col·locació d’implants dentals pot evitar aquestes conseqüències.

  Quin és l’èxit dels implants dentals?

  La Implantologia moderna va començar l’any 1965. Des d’aleshores, nombrosos estudis científics demostren que els implants ofereixen un èxit superior al 95 %, amb un percentatge de complicacions molt baix.

  No existeix rebuig immunològic als implants de titani. El titani és absolutament biocompatible i és acceptat per l’organisme. Quan un implant fracassa es manifesta amb una lleugera mobilitat i sensibilitat al seu voltant. Si s’arriba a aquesta situació, l’implant ha de ser retirat i pot reemplaçar-se per un altre implant de la mateixa mida després de la cicatrització.

  Cures posteriors

  Estadísticament, els implants dentals poden considerar-se un tractament a llarg termini. L’èxit de l’implant depèn en gran mesura del fet de mantenir les genives i l’os sa al voltant. La pròtesi sobre implants pot considerar-se com una pròtesi sobre dents naturals, i es comportarà d'una manera similar. La sobrecàrrega oclusal pot comportar la fractura del material, i una higiene oral deficient implica un risc major d’inflamació del teixit que envolta els implants. Els exàmens dentals periòdics són imprescindibles. És necessària una higiene diària i visites periòdiques de control.

  Es poden col·locar implants quan hi ha poc os?

  La manca d’os ja no és un obstacle per la col·locació d’implants. Hi ha diferents tècniques que permeten regenerar l’os perdut utilitzant substituts ossis i membranes de col·làgen que estimulen la creació de nou os i poder així col·locar els implants.

  Dents en un dia

  Clínica Cervera aplica una nova tècnica amb implants dentals que permet el reemplaçament de dents absents o destruïts per una nova pròtesi dental fixa en un interval de temps d'entre 24 i 48 hores.

  Aquesta nova tècnica ofereix un èxit de més del 93 % i permet evitar l’ús de pròtesis amovibles durant el temps d'oseointegració de l'implant dental que fins avui era de 3-6 mesos.

  No tots els pacients poden beneficiar-se d'aquesta tècnica. Per saber si una persona és candidata és necessari realitzar una valoració clínica i radiogràfica adequada.

  Implantologia assistida per ordinador

  La tecnologia actual ens permet programar la seva intervenció a través d'un programa informàtic que la planifica mitjançant un model tridimensional obtingut a través d'una radiografia computeritzada del crani.

  Aquest model tridimensional informatitzat és una còpia exacta de l'os maxil·lar. Mitjançant un software informàtic, els implants poden ser col·locats de manera virtual al seu os. Posteriorment, amb un complex equip tècnic, es fabrica una guia quirúrgica que imita exactament la posició dels implants virtuals. Aquesta guia és utilitzada durant la intervenció quirúrgica, que permet col·locar els implants d'una forma mínimament invasiva, sense sutura i amb un postoperatori exempt de dolor i inflamació.