Radiologia digital

Clínica Cervera compta amb equips de radiologia dental digital d’última generació que ens permet garantir una menor dosi de radiació al pacient i un diagnòstic més precís de la seva patologia bucodental.

La radiografia digital permet l’anàlisi de la imatge amb sofisticats sistemes de software de tractament d'imatges. Això suposa una major precisió i eficàcia en el diagnòstic del seu problema dental i en la planificació del tractament amb implants dentals.

Totes les radiografies són presentades al pacient a través de sistemes informatitzats, sempre acompanyades de la seva explicació corresponent, per a una major comprensió del diagnòstic.

Avantatges de la radiologia digital:
Pel pacient: Es redueix la dosi de radiació en un 80 % i permet obtenir unes imatges més clares i precises, sense temps d’espera.
Pel medi ambient: No s’utilitzen productes químics perquè no hi ha revelat i, en emetre’s menys radiació, es consumeix menys energia.

Desinfecció i Esterilització

Perquè la seva tranquil·litat és la nostra tranquil·litat, un pilar fonamental en la qualitat assistencial de la Clínica Cervera és el nostre avançat sistema d’esterilització. Disposem de tota la tecnologia necessària per garantir que els instruments utilitzats en els nostres tractaments estiguin completament esterilitzats. Per això comptem amb un cicle d’esterilització avalat per un control regular de qualitat microbiològica que garanteix que els procediments siguin eficients i segurs.CICLE DE DESINFECCIÓ I ESTERILITZACIÓ

1- Eliminació de les restes orgàniques de l’instrumental mitjançant detergents antisèptics
2- Desinfecció i secat dels instruments mitjançant equips de termodesinfecció
3- Empaquetat i embossat dels instruments
4- Esterilització del material embossat amb autoclau a 121º durant 20 minuts
5- Emmagatzematge de l'instrumental
6- Obertura dels instruments empaquetats en el moment de la seva utilitzacióTEST D’ESPORES

Per comprovar el correcte funcionament de tota la cadena d'esterilització, el nostre personal efectua periòdicament tests de cultius d'espores.Aquest sistema és el més exigent en el control de la eficàcia dels processos de desinfecció i esterilització de l’instrumental.
Totes les superfícies horitzontals són desinfectades després de cada pacient, i s’utilitzen productes efectius però que no danyen el medi ambient.
El personal de la clínica utilitza sempre en el seus tractaments guants, màscara i protecció ocular.

Sedació i Control de l’ansietat

Tot i que els tractaments dentals han evolucionat enormement gràcies a l’aparició de l’alta tecnologia i a l’aplicació de noves tècniques odontològiques, molts pacients són reticents a acceptar aquests tractaments per problemes d’ansietat davant dels mateixos.

A Clínica Cervera som pioners a Girona en l’ús de la sedació conscient i control de l’ansietat a la clínica dental. Des del 2001 oferim aquest servei de la mà d’un equip mèdic especialista en anestesiologia, que permet relaxar al pacient d’una manera segura i eficaç abans i durant el tractament odontològic.

La sedació conscient és una tècnica anestèsica que elimina la tensió i l’ansietat del pacient i produeix certa somnolència. Això permet una teràpia més ràpida i còmoda al trobar-se en un estat de relaxació i confort. Durant la intervenció es monitoritza el pacient i es controlen les seves constants vitals i només es necessiten uns 20 minuts per tornar a la normalitat després de la visita, permetent que el pacient surti de la clínica tranquil i recuperat.

Pot sol·licitar-se aquest servei quan se li presenti el pla de tractament, o se li suggerirà segons el tipus d’intervenció.

Quiròfan

Clínica Cervera compta dins de les seves instal·lacions amb dos moderns quiròfans completament equipats per realitzar intervencions de cirurgia bucodental. Aquests quiròfans estan connectats directament amb les sales de desinfecció-esterilització, reduïnt el risc d’infeccions creuades al no permetre la circulació del material per cap altre espai de la clínica.

També es disposa de sala exclusiva pel pacient per descansar durant el pre i post-operatori.
Els quiròfans estan equipats amb sistema de magnificació d'imatges que permet aconseguir la major precisió en les nostres intervencions millorant els resultats. També compta amb una pantalla de televisió per a videoconferències i sistemes de monitorització de constants vitals per a intervencions que requereixin sedació conscient.