• 23 GEN 24

  De què estan fetes les dents?

  Un avançament: no són ossos

  Les dents són estructures complexes i essencials en la nostra vida diària, no només per la masticació d’aliments, sinó també per la fonació i estètica. A diferència del que habitualment es creu, les dents no són ossos, sinó estructures úniques formades per diferents capes de teixits, cada un amb propietats i funcions específiques.


  Què és una dent?

  Una dent és molt més que una simple eina per mastegar. És un òrgan anatòmic complex, dissenyat per realitzar múltiples funcions essencials a la vida diària. Cada dent està estratègicament ubicada a la cavitat bucal i juga un paper específic en el procés de masticació, parla i estètica facial.

  • Corona: La part visible de la dent, generalment per sobre de la línia de les genives. La forma i la mida de la corona varien segons el tipus de dent, adaptant-se a la seva funció específica en la masticació.
  • Arrel: La porció de dent que s’allarga dins de l’os maxil·lar, proporcionant l’ancoratge  necessari per suportar les forces de la masticació. La quantitat i forma de les arrels varia segons el tipus de dent.
  • Coll de la dent: És la zona de transició entre la corona i l’arrel, situada al marge de la geniva. Aquesta àrea és particularment susceptible a malalties periodontals i càries.

  Cada dent està ubicada en un alvèol dentari en els ossos maxil·lars, així es manté unida a l’ estructura òssia a través del lligament periodontal. Aquest complicat disseny permet que cada dent desenvolupi la seva funció de manera eficient.


  Diferents capes i funcions de les dents

  Les dents estan compostes per vàries capes, cada una amb una funció específica:

  • Esmalt dental: És la capa més externa i dura del cos humà, composta principalment per hidroxiapatita. Protegeix la dent d’agents patògens i desgasts.
  • Dentina: Ubicada per sota de l’esmalt, és un teixit dur similar a l’os. Conté conductes microscòpics que connecten amb la polpa dental i és responsable del color de les dents.
  • Polpa dental: És el teixit tou intern que conté vasos sanguinis i nervis, crucial per la nutrició i sensibilitat de la dent.
  • Ciment dental: Cobreix l’arrel de la dent i ajuda a subjectar-lo a l’os maxil·lar a través del lligament periodontal.


  Tipus de dents

  Els éssers humans tenen dos jocs de dents al llarg de la seva vida: les dents de llet i les permanents. Cada tipus de dent té una funció específica:

  • Incisives: Ubicades a la part frontal, són afilades i s’utilitzen per tallar els aliments.
  • Canins: Coneguts com ullals, són punxeguts i serveixen per esquinçar els aliments.
  • Premolars: Situats entre els canins i molars, tenen una superfície masticatòria amb dos puntes i s’utilitzen per moldre i triturar els aliments.
  • Molars: Localitzats a la part posterior de la boca, són els principals responsables de triturar els aliments gràcies a la seva gran superfície oclusal.

  Cada dent juga un paper crucial en la masticació, contribuint  a una digestió eficient i a la salut general. I també, les dents són fonamentals en la fonació i estètica facial, influint en la nostra aparença i en la forma en què pronunciem les paraules.

  En resum, les dents són estructures complexes i multifuncionals, la seva salut i manteniment són essencials pel nostre benestar general. La seva adequada cura, incloent una higiene bucal rigorosa i visites regulars al dentista, és clau per preservar la seva funció i aparença al llarg de la vida.