• 02 OCT 23

    Recuperació de funcionalitat i estètica

    Ens trobem davant d'un pacient mèdicament compromès, amb el que volem procurar evitar intervencions quirúrgiques però vol recuperar la funcionalitat i l'estètica afectades pel bruxisme.

    En aquest cas, vam realitzar una rehabilitació amb resina injectada (composite) que ens permet fer el tractament sense anestèsia i en una sola visita després de passar per un tractament d'emblanquiment per harmonitzar les diferents tonalitats.