• 29 NOV 23

  VIII CAMPANYA SOMRIURES SOLIDARIS: ‘DONA EL TEU SOMRIURE ALS QUI MÉS HO NECESSITEN’

  BASES LEGALS

  CLÍNICA CERVERA S.L. (a partir d’ara Clínica Cervera), amb C.I.F. B-17783010 i domicili social als efectes de notificacions, citacions i emplaçaments al carrer Migdia, 53, planta baixa, 17003 Girona, organitza la campanya “DONA EL TEU SOMRIURE ALS QUI MÉS HO NECESSITEN” (a partir d’ara “la campanya”) amb la finalitat d’oferir un valor afegit als pacients que visitin la clínica entre els dies 11 i 21 de desembre de 2023.  PERÍODE

  El període de recepció de participacions en la promoció s’iniciarà el dia 11 de desembre de 2023 i finalitzarà el 21 del mateix mes, ambdós dies inclosos. Totes aquelles persones que participin fora d’aquest període no podran entrar al sorteig.  PARTICIPANTS

  1. Podran participar a la campanya totes aquelles persones que siguin pacients de Clínica Cervera i tinguin cita programada durant els dies que duri la campanya. 
  2. Queden exclosos d’aquesta promoció els treballadors de Clínica Cervera i els seus familiars de primer grau.  PREMI

  1. Es sortejarà un lot de productes gourmet entre tots els pacients que participin a la  campanya. Per això, han de fer-se o agafar una foto de les disponibles a Recepció, escriure el seu nom i cognoms, o número d’historial clínic, i col·locar-la junt amb la resta als suports que hi haurà a recepció.
  2. Si la persona guanyadora decideix no acceptar el premi o no respon a la notificació a través de les dades de contacte que haurà facilitat a Clínica Cervera, el premi podrà cedir-se fins a dos suplents.
  3. Per l’entrega del premi, es contactarà directament amb la persona premiada per comunicar-li que ha resultat guanyadora. L’ entrega del premi es farà a les instal·lacions de Clínica Cervera.  ADJUDICACIÓ DE PREMIS

  1. El premi s’adjudicarà mitjançant un procediment aleatori, a través d’un sistema manual (“mà innocent”). El procés es gravarà en vídeo perquè quedi patent la seva imparcialitat.
  2. El nom del premiat es farà saber a través dels mitjans que Clínica Cervera estimi oportuns (pàgina web, newsletter, xarxes socials…). A més, Clínica Cervera podrà fer una fotografia de l’entrega del premi i difondre-la per aquests mateixos canals.
  3. Clínica Cervera podrà difondre a les seves xarxes socials totes aquelles publicacions que participin en el sorteig.
  4. Clínica Cervera es reserva el dret de no entregar el premi a un agraciat si es comprova que ha existit frau, manipulació, o activitat o conducta malintencionada.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES

  La participació en la promoció implica l’acceptació de les presents bases pels interessats.