• 20 AGO 18

  Quina és la mesura justa de fluor?

  Si el seu consum és massa baix, no ens beneficiarem dels seus efectes positius com són la prevenció de la càries i el reforç de l’esmalt; i si el consum és excessiu, podem desenvolupar fluorosis

  Si teclegem “fluor” a qualsevol buscador d’internet, obtindrem infinitat de resultats amb opinions antagòniques sobre el consum d’aquest mineral. Així que, probablement, després de llegir-ne algunes, seguirem sense tenir una resposta ferma a la pregunta “el fluor és beneficiós o perjudicial per les dents?”. Des de Clínica Cervera volem resoldre’t els dubtes.   


  L’efecte tòxic del fluor, com el de qualsevol altra substància orgànica o inorgànica, depèn de la quantitat que ingerim. Per exemple, avui dia ningú dubta dels beneficis de les vitamines i, tanmateix poden causar malalties si es prenen en dosis elevades. El mateix passa amb el fluor. Però en el cas d’aquest mineral, les dosis d’efectes beneficiosos i tòxics són molt properes.  


  • Si el seu consum és massa baix, no ens beneficiarem dels seus efectes positius: la prevenció de la càries i el reforç de l’esmalt dental. 


  • Si el seu consum és excessiu, per sobre dels 0,1 mg per quilo de pes corporal, podem desenvolupar fluorosis, que deixaria tacades les dents i podria arribar a destruir l’esmalt en els casos més greus.  


  Per tant, per obtenir els beneficis del fluor per les dents s’haurà de trobar un entremig. Quina seria aquesta mesura justa? Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la dosi diària recomanable és de 0,05 mg per quilo de pes. 


  I a on trobem el fluor? A l’aigua i sal fluorades, la gelatina, els peixos de mar (salmó, sardines…) o el te. Però l’European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD) afirma que per beneficiar-nos de l’efecte anticàries del fluor, aquest s’ha d’aplicar per via tòpica, que seria a través de vernissos, colutoris, dentífrics, gels, seda dental fluorada…


  Quantitats de fluor recomanades  

  En l’odontologia actual no es parla de prevenció de càries sense fer referència al fluor, tot i que s’ha de vigilar per no pecar ni per defecte ni per excés. Les recomanacions específiques d’aportació de fluor dependran de l’edat i del pes, pel que és aconsellable consultar amb el dentista per saber quin dentífric és l’ideal per a cada cas.